Informasjon til arbeidsgivere

Trenger din bedrift arbeidskraft ?

Remontér Attføring AS er en bedrift som driver ulike arbeidsmarkedstiltak på oppdrag fra NAV og Nesodden Kommune. Et av tiltakene retter seg mot mennesker som har falt ut av arbeidslivet.

Årsakene kan være mange, men i perioder kommer mange i en vanskelig situasjon grunnet sykdom, overbelastning, ulykker eller andre ting.

Vi samarbeider tett med NAV som er vår største oppdragsgiver, og vi kan i fellesskap tilby gode løsninger.

Målet vi streber etter vil alltid være fast arbeid på heltid eller deltid. For mange arbeidssøkere kan en praksisperiode i bedrift være det som trengs for å skape selvtillit, finne ny motivasjon og avklare egen arbeidsevne.

Det ultimate vil være en mulighet for arbeid etter endt praksis hvis alt klaffer, men uansett kan det være en god erfaring for arbeidssøkeren med en god referanse og en attest som resultat.


Hva kan vi tilby ?

Vi kjenner arbeidssøkeren godt og vet mye om hva som skal til for å lykkes.

Vi har tett oppfølging av både arbeidsgiver og arbeidstaker i en praksisperiode. Hvis det er behov for spesiell tilrettelegging kan vi også bistå på arbeidsplassen.

Vi kjenner også til NAV sine tilskuddsordninger og bedrifters mulighet er for å få ytterligere støtte og tilskudd fra NAV.

Dette kan være i oppstarten av et arbeidsforhold eller på varig basis.

Kontakt oss gjerne på post@remonter.no eller på telefon 66 91 19 00 om du har spørsmål.