Formål, visjon og verdier

FORMÅL

Formålet med VTA-tiltaket er å tilby tilrettelagt arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsnivå og/eller arbeidsevne.
Formålet med APS-tiltaket er å bidra til at personer med yrkesmessig usikre forutsetninger kan tilbakeføres til ordinært arbeid, videre utdanning eller andre hensiktsmessige tiltak.

Vår visjon er å skape mestring, vekst og glede gjennom meningsfylt arbeid samt å få frem ressurser som kan bidra til å vise veien videre for den enkelte deltaker.

Bedriftens verdier bygger på en humanistisk tradisjon basert på at samfunnet ivaretar de grupper som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære arbeidsliv.
Følgende fem bokstaver dekker bedriften verdigrunnlag:

R O S E R

Respekt for at mennesker er forskjellige
Omsorg ved at vi ser og støtter hverandre
Samarbeid for å gjøre hverandre gode
Endring er utvikling
Raushet gjennom å anerkjenne hverandre og dele erfaring og kunnskap