Kvalitetspolitikk

Bedriften skal tilstrebe en høy kvalitet på alle arbeidsarenaer, produkter og tjenester samt funksjoner i forhold til deltakere, ansatte, kunder, eiere og andre samarbeidspartnere.

Bedriften har definert følgende kvalitetsmål:

  • Sette deltakerne i fokus gjennom å tilby et trygt, tilrettelagt og meningsfylt tilbud
  • Stimulere til økt kompetanse og motivasjon hos bedriftens ansatte
  • Levere produkter og tjenester av høy kvalitet og til rett tid
  • Holde en høy etisk standard basert på en åpen, ærlig og redelig kommunikasjon

Kvalitetsmålene skal sikres gjennom fokus på kontinuerlig forbedring av produkter og tjenester, samt alle prosesser og prosedyrer i arbeidet for å nå vår visjon om mestring, vekst og glede.
Det er vesentlig at kvalitetspolitikken er synlig og godt forankret internt i organisasjonen.

Bedriften benytter EQUASS som kvalitetssystem og ble resertifisert i mai 2018.
EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med
ekstern revisjon og sertifisering. For mer informasjon se www.equass.no