Våre tiltak

Remontér Attføring AS er en vekst- og attføringsbedrift etablert i 1990.
Bedriften er et kommunalt aksjeselskap som er eiet 100% av Nesodden Kommune.
Bedriften er f.o.m. januar 2017 samlokalisert i Hellvikveien 10.

Vi driver idag tiltakene VTA (varig tilrettelagt arbeid) og AFT (arbeidsforberedende trening) på oppdrag fra og i samarbeid med NAV og Nesodden Kommune.

I tillegg driver vi tiltaket Restart som er et lavterskel aktivitets- og arbeidstilbud i samarbeid med Nesodden Kommune.