Prosedyre

Den første kontakten med oss kommer oftest via NAV. Noen tar også kontakt med oss direkte etter å ha hørt om oss fra venner og kjente. Innsøking skjer alltid formelt via NAV.


Beskrivelse av et normalt APS-løp:

 1. NAV sender skriftlig søknad med eventuelle vedlegg fra lege, sosialkontor, skole og utredninger.
 2. Vi ringer og avtaler møte med innsøkt person, og sender også skriftlig innkalling.
 3. Møte med omvisning og presentasjon av bedriften og vårt tilbud kan tilbys om ønskelig.
  Veileder, arbeidsleder og eventuelt saksbehandler fra NAV er til stede.
 4. Inntakssamtale hvor vi avtaler arbeidssted, arbeidstid og -oppgaver.
  Gjennomgang av mappe med aktuelle skjemaer og papirer.
 5. Vi gjennomfører tett oppfølging ved arbeidsleder i starten og daglige samtaler i forhold til innkjøring og tilpasning.
 6. Første medarbeidersamtale med aktivitetsplan etter ca. 4 uker.
  Det utarbeides samtidig statusrapport med kopi til NAV.
  Medarbeidersamtale med aktivitetsplan og statusrapport gjennomføres videre hver 3. måned.
 7. Kontakt med innsøker hos NAV for å planlegge en smidig overgang til neste trinn, - enten det er skole, praksis eller jobb.
 8. Sluttsamtale hvor vi bruker skjemaet «Egenvurdering av arbeidsutprøvingen».
 9. Arbeidsleder skriver sluttrapport og sluttattest som gjennomgås med deltakeren. Kopi sendes NAV.
 10. Tilbakelevering av klær og evt. annet utstyr.