Restart

Restart er etablert som et lokalt tiltak i samarbeid med Nesodden Kommune, og tiltaket gir et tilbud til personer som mottar en sosial ytelse til livsopphold.

Deltakere formidles via NAV lokalt, og tiltaket gir et tidsbegrenset tilbud til aktuelle deltakere.


Tiltaket består i praktisk arbeid internt i Remontér eller ute på eksterne oppdrag for kommunen eller andre.

I tillegg gis aktiv veiledning i CV-skriving/jobbsøk for personer hvor ordinær jobb er en målsetting.

Tiltaket er også åpent for personer som faller innenfor kravene til aktivitetsplikt.