Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Dette er et tilbud til de som på grunn av sykdom, skade eller andre grunner ikke har mulighet for å delta i det ordinære arbeidsmarkedet.
Virksomheten er mangfoldig fordi deltakerne har svært ulike behov og forutsetninger, både i forhold til arbeidsoppgaver, tempo og arbeidstid.
Vi har pr. idag 18 godkjente VTA-plasser.

Alle som mottar uføretrygd, men som ønsker meningsfullt arbeid i et tilrettelagt miljø.
Innsøkning skjer gjennom NAV.

Hva kan vi tilby ?

 • Tilrettelagte oppgaver for den enkelte
 • Stor variasjon i arbeidsoppgaver
 • Tilpasset arbeidstid
 • Et godt sosialt miljø med trygge rammer
 • Ledere med lang erfaring og god kompetanse på tilrettelegging av arbeid
 • Bonuslønn for arbeidede timer i tillegg til trygden

Hvilke arbeidsoppgaver utfører vi ?

 • Produksjon og salg av produkter fra vårt snekkerverksted
 • Produksjon, salg og utkjøring av ved
 • Pakke- og monteringsoppdrag for for andre bedrifter
 • Drift av nettbutikker for andre bedrifter
 • Dosering og tapping av flytende produkter på flasker for kunde
 • Kverning av malt til ølproduksjon for kunde
 • Innkjøp og levering av matvarer for eldre i kommunen
 • Makulering av papir
 • Transportoppdrag