Remontér Attføring AS

Mestring, Vekst og Glede er kjernen i vår visjon

Remontér Attføring AS er en kommunalt eid vekst- og attføringsbedrift som i samarbeid med NAV og Nesodden Kommune driver ulike tiltak.

Bedriften sysselsetter mennesker som trenger en trygg og tilrettelagt arbeidsplass på permanent basis eller variert arbeidstrening i en kortere periode for å finne veien tilbake til det ordinære arbeidslivet.

remonterbutikken.no

Handle i nettbutikken? Logg deg inn i remonterbutikken.no

Nyheter

Vi er rammet av storbrann

13.12.2019 10:00

Natt til 30. november mistet bedriften alt i en stor brann i Hellvikveien. Bygningen kunne ikke reddes og alt gikk tapt. Det jobbes nå hardt for å få igang aktivitet og produksjon så fort som overhodet mulig. Alle berørte personer er ivaretatt og ingen kom til skade. Noe er allerede igang, men det vil ta noe tid før vi får etablert oss i midlertidige lokaler og får igang all aktivitet.

Bygget er helt nedbrent, og det har ikke vært mulig å finne noen klar brannårsak.

Ved til kommende sesong

31.07.2019 13:00

Vi vil dessverre avvikle vårt salg av ved fra kommende sesong. Bakgrunnen for dette er at vi har mistet nødvendig plass til ny gang- og sykkelvei samt at den fysiske belastningen på flere av våre ar...

Les mer

Ny hjemmeside

31.07.2019 12:53

Vi jobber med utvikling av en ny hjemmeside og nettbutikk som vil lanseres i løpet av høsten. Disse blir mer moderne og funksjonelle enn dagens løsning. Følg med - følg med :)

Les mer

Deltakere i vårt tiltak Arbeidsforberedende Trening har designet og trykket nye t-skjorter til en av våre kunder. Vi tar oppdrag med både design og trykk på t-skjorter, gensere og andre tekstiler. K...

Les mer

Kommersielle tjenester

Bedriften tilbyr en rekke tjenester overfor både bedrifter, kommune og privatpersoner.

Vi tar på oss oppdrag innen makulering, pakking, montering, distribusjon samt praktiske oppgaver som rydding og enkle vaktmesteroppdrag.


Les mer