Generell informasjon

Remontér Attføring AS er en vekst- og attføringsbedrift etablert i 1990 og er et kommunalt aksjeselskap som er eiet 100% av Nesodden Kommune.
Remontér har som formål å tilrettelegge arbeid for mennesker som permanent eller i en periode ikke får benyttet sine produktive ressurser i et ordinært arbeidsforhold.

Bedriften er fra januar 2017 samlokalisert på avdelingen i Hellvikveien 10, og driver henholdsvis tiltakene

VTA (varig tilrettelagt arbeid) og

AFT (arbeidsforberedende trening) på oppdrag fra og i samarbeid med NAV og Nesodden Kommune.


I tillegg drives tiltaket Restart som er et aktivitets- og arbeidstilbud for personer som mottar en sosial ytelse direkte fra kommunen til livsopphold.